Permadani, Puncak Kegemilangan Seni Islam

Permadani adalah salah satu karya seni bernilai tinggi yang berkembang pesat di era kejayaan Islam. Keindahan permadani yang diciptakan para seniman di dunia Islam telah membuat takjub peradaban Barat. Betapa tidak, permadani yang telah dikuasai masyarakat Muslim pada masa kekhalifahan itu kerap disebut sebagai puncak karya seni. Tak heran, jika permadani menjadi buah karya seni …

Permadani, Puncak Kegemilangan Seni Islam Selengkapnya »